Disclaimer

Inhoud
De op deze website weergegeven informatie wordt door Future Koi met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan zij niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door haar zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

Future Koi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Future Koi kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, handels- en merknamen, logo's en beeldmerken, zijn eigendom van Future Koi, dan wel bij Future Koi rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door Future Koi  verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is - anders dan uitsluitend voor privé-gebruik - niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Future Koi.

Privacy reglement
Indien u bij het gebruik van deze website persoongegevens verstrekt, zal Future Koi zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  De verstrekte persoonsgegevens worden door haar gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zij zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst met u.

Future Koi zal u op verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij haar zijn geregistreerd en waar nodig deze gegevens aanpassen. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen van Future Koi dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd.